Disclaimer

Deze site wordt door Muismedia en IDB Communicatie vanuit Nederland beheerd en voldoet aan de Nederlandse wet. 

Materiaal van deze site mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, naar een andere computer worden verstuurd, op een elektronisch prikbord worden geplaatst, worden gewijzigd of op enigerlei wijze worden verspreid.
Het gebruik van dit materiaal op enige andere website of binnen een andere computeromgeving is verboden.

Hoewel IDB Communicatie de grootste zorgvuldigheid in acht neemt bij het correct en up to date houden van haar site, geeft IDB Communicatie  geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie.
IDB Communicatie accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

Elke software van derden die van een site kan worden gedownload die door een derde wordt beheerd (en waarnaar op deze site wordt verwezen of waarnaar via deze site wordt doorgelinkt) valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van IDB Communicatie, die geen verantwoordelijkheid zal dragen of aansprakelijkheid zal erkennen ten aanzien van enige verliezen, schade, virussen of anderszins, welke kunnen ontstaan wanneer u dergelijke software downloadt. 
Colofon   Disclaimer